Tâm lý học lâm sàng

Tâm lý học tư pháp

Báo cáo một trường hợp nhân cách bệnh ranh giới

NHÂN CÁCH BỆNH RANH GIỚI: “VỀ CƠ BẢN TÔI KHÔNG THÍCH ỨNG ĐƯỢC…”   Nguồn: Meloy, J. Reid, and Carl ...
Xem Chi Tiết

Bệnh tâm thần – ThS. BS. Nguyễn Ngọc Quang

https://www.youtube.com/watch?v=jj_U5UtVznw ...
Xem Chi Tiết

Giám định pháp y tâm thần đóng vai trò quan trọng trong hoạt động tố tụng

SKĐS - Đây là nhấn mạnh của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại lễ công bố ...
Xem Chi Tiết

Tâm lý học tội phạm

Báo cáo một trường hợp nhân cách bệnh ranh giới

NHÂN CÁCH BỆNH RANH GIỚI: “VỀ CƠ BẢN TÔI KHÔNG THÍCH ỨNG ĐƯỢC…”   Nguồn: Meloy, J. Reid, and Carl ...
Xem Chi Tiết

Báo cáo một trường hợp bệnh Asperger

BỆNH ASPERGER: BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP TRỘM CẮP TÁI DIỄN VÀ HÀNH VI THU THẬP CỦA BỆNH NHÂN TUỔI VỊ THÀNH ...
Xem Chi Tiết

Hội chứng Asperger và hành vi phạm tội

HỘI CHỨNG ASPERGER VÀ HÀNH VI PHẠM TỘI Nguồn: Dein, Kalpana, and Marc Woodbury-Smith. "Asperger syndrome and criminal behaviour." Advances in ...
Xem Chi Tiết

Trộm cắp bệnh lý (Kleptomania)

TRỘM CẮP BỆNH LÝ VÀ CÁC YẾU TỐ CÓ KHẢ NĂNG LÀM BỆNH NẶNG HƠN: TỔNG HỢP Y VĂN VÀ ...
Xem Chi Tiết

Bệnh tâm thần – ThS. BS. Nguyễn Ngọc Quang

https://www.youtube.com/watch?v=jj_U5UtVznw ...
Xem Chi Tiết
Loading...

Tâm lý học trẻ em

“Nghiện ăn tóc” là rối loạn tâm thần

Cơ hội được điều trị chứng "nghiện ăn tóc" khỏi hẳn khá cao nếu người bệnh là trẻ em; ngược ...
Xem Chi Tiết

Báo cáo một trường hợp nhân cách bệnh ranh giới

NHÂN CÁCH BỆNH RANH GIỚI: “VỀ CƠ BẢN TÔI KHÔNG THÍCH ỨNG ĐƯỢC…”   Nguồn: Meloy, J. Reid, and Carl ...
Xem Chi Tiết

Báo cáo một trường hợp bệnh Asperger

BỆNH ASPERGER: BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP TRỘM CẮP TÁI DIỄN VÀ HÀNH VI THU THẬP CỦA BỆNH NHÂN TUỔI VỊ THÀNH ...
Xem Chi Tiết

Hội chứng Asperger và hành vi phạm tội

HỘI CHỨNG ASPERGER VÀ HÀNH VI PHẠM TỘI Nguồn: Dein, Kalpana, and Marc Woodbury-Smith. "Asperger syndrome and criminal behaviour." Advances in ...
Xem Chi Tiết

Trầm cảm: Những câu hỏi thường gặp

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ TRẦM CẢM Nguồn: Hiệp hội Bác sĩ Gia đình Hoa Kỳ http://familydoctor.org/familydoctor/en/diseases-conditions/depression/complications.printerview.all.html Người dịch: ...
Xem Chi Tiết
Loading...

Tâm lý học người lớn

“Nghiện ăn tóc” là rối loạn tâm thần

Cơ hội được điều trị chứng "nghiện ăn tóc" khỏi hẳn khá cao nếu người bệnh là trẻ em; ngược ...
Xem Chi Tiết

Rối loạn lo âu toàn thể: Những câu hỏi thường gặp

RỐI LOẠN LO ÂU TOÀN THỂ (GENERALIZED ANXIETY DISORDER) Nguồn: Hiệp hội Bác sĩ Gia đình Hoa Kỳ http://familydoctor.org/familydoctor/en/diseases-conditions/generalized-anxiety-disorder.printerview.all.html Người ...
Xem Chi Tiết

Báo cáo một trường hợp nhân cách bệnh ranh giới

NHÂN CÁCH BỆNH RANH GIỚI: “VỀ CƠ BẢN TÔI KHÔNG THÍCH ỨNG ĐƯỢC…”   Nguồn: Meloy, J. Reid, and Carl ...
Xem Chi Tiết
Loading...
Frontier Theme