Chuyên mục: Chuyên đề tâm thần

Benzodiazepine: Không gây nguy cơ sa sút tâm thần?

BENZODIAZEPINE: KHÔNG GÂY NGUY CƠ SA SÚT TÂM THẦN? BS Lê Duy soạn dịch Các thuốc Benzodiazepine (BZD) thường được sử dụng trên lâm sàng trong điều trị một số bệnh lý tâm thần. Tuy nhiên các tác dụng phụ của thuốc có thể là nguy cơ đối với các bệnh nhân, đặc biệt là […]

Sa sút trí tuệ: Những câu hỏi thường gặp

SA SÚT TRÍ TUỆ Nguồn: Hiệp hội Bác sĩ Gia đình Hoa Kỳ http://familydoctor.org/familydoctor/en/diseasesconditions/dementia.printerview.all.html Người dịch: BS. Võ Hùng Chí Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Thành phố Hồ Chí Minh TỔNG QUAN NÃO BỘ LƯU TRỮ THÔNG TIN NHƯ THẾ NÀO? Thông tin được lưu trữ trong nhiều phần khác nhau của […]

Rối loạn lo âu toàn thể: Những câu hỏi thường gặp

RỐI LOẠN LO ÂU TOÀN THỂ (GENERALIZED ANXIETY DISORDER) Nguồn: Hiệp hội Bác sĩ Gia đình Hoa Kỳ http://familydoctor.org/familydoctor/en/diseases-conditions/generalized-anxiety-disorder.printerview.all.html Người dịch: BS. Võ Hùng Chí Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Thành phố Hồ Chí Minh   TỔNG QUAN LO ÂU LÀ GÌ? Lo âu (anxiety) là từ dùng để mô tả cảm […]

Báo cáo một trường hợp nhân cách bệnh ranh giới

NHÂN CÁCH BỆNH RANH GIỚI: “VỀ CƠ BẢN TÔI KHÔNG THÍCH ỨNG ĐƯỢC…”   Nguồn: Meloy, J. Reid, and Carl B. Gacono. “A Borderline Psychopath:” I was basically maladjusted…”.” Journal of personality assessment 61.2 (1993): 358-373. Người dịch: BS. Võ Hùng Chí Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Thành phố Hồ Chí Minh   Một […]

Hội chứng Asperger và hành vi phạm tội

HỘI CHỨNG ASPERGER VÀ HÀNH VI PHẠM TỘI   Nguồn: Dein, Kalpana, and Marc Woodbury-Smith. “Asperger syndrome and criminal behaviour.” Advances in Psychiatric Treatment 16.1 (2010): 37-43. Người dịch: BS. Võ Hùng Chí Hiệu đính: ThS.BS. Nguyễn Ngọc Quang Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Thành phố Hồ Chí Minh   TÓM TẮT Tầm quan […]

Trộm cắp bệnh lý (Kleptomania)

TRỘM CẮP BỆNH LÝ VÀ CÁC YẾU TỐ CÓ KHẢ NĂNG LÀM BỆNH NẶNG HƠN: TỔNG HỢP Y VĂN VÀ BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP Nguồn: Farid Ramzi Talih (2011) “Kleptomania and Potential Exacerbating Factors: A Review and Case Report”. Innovations in Clinical Neuroscience, 8 (10), 35-39. Người dịch: BS. Võ Hùng Chí Hiệu đính: ThS.BS. […]

Trầm cảm: Những câu hỏi thường gặp

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ TRẦM CẢM   Nguồn: Hiệp hội Bác sĩ Gia đình Hoa Kỳ http://familydoctor.org/familydoctor/en/diseases-conditions/depression/complications.printerview.all.html Người dịch: BS. Võ Hùng Chí Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Thành phố Hồ Chí Minh   TỔNG QUAN TRẦM CẢM LÀ GÌ? Khi các bác sĩ nói về trầm cảm (depression), họ […]

Frontier Theme