Chuyên mục: Tâm lý học tội phạm

Báo cáo một trường hợp nhân cách bệnh ranh giới

NHÂN CÁCH BỆNH RANH GIỚI: “VỀ CƠ BẢN TÔI KHÔNG THÍCH ỨNG ĐƯỢC…”   Nguồn: Meloy, J. Reid, and Carl B. Gacono. “A Borderline Psychopath:” I was basically maladjusted…”.” Journal of personality assessment 61.2 (1993): 358-373. Người dịch: BS. Võ Hùng Chí Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Thành phố Hồ Chí Minh   Một […]

Báo cáo một trường hợp bệnh Asperger

BỆNH ASPERGER: BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP TRỘM CẮP TÁI DIỄN VÀ HÀNH VI THU THẬP CỦA BỆNH NHÂN TUỔI VỊ THÀNH NIÊN   Nguồn: Chen, P.S., Chen, S.J., Yang, Y.K., Yeh, T.L., Chen, C.C. and Lo, H.Y., 2003. Asperger’s disorder: a case report of repeated stealing and the collecting behaviours of an adolescent patient. Acta Psychiatrica Scandinavica, 107(1), […]

Hội chứng Asperger và hành vi phạm tội

HỘI CHỨNG ASPERGER VÀ HÀNH VI PHẠM TỘI   Nguồn: Dein, Kalpana, and Marc Woodbury-Smith. “Asperger syndrome and criminal behaviour.” Advances in Psychiatric Treatment 16.1 (2010): 37-43. Người dịch: BS. Võ Hùng Chí Hiệu đính: ThS.BS. Nguyễn Ngọc Quang Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Thành phố Hồ Chí Minh   TÓM TẮT Tầm quan […]

Trộm cắp bệnh lý (Kleptomania)

TRỘM CẮP BỆNH LÝ VÀ CÁC YẾU TỐ CÓ KHẢ NĂNG LÀM BỆNH NẶNG HƠN: TỔNG HỢP Y VĂN VÀ BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP Nguồn: Farid Ramzi Talih (2011) “Kleptomania and Potential Exacerbating Factors: A Review and Case Report”. Innovations in Clinical Neuroscience, 8 (10), 35-39. Người dịch: BS. Võ Hùng Chí Hiệu đính: ThS.BS. […]

Giám định pháp y tâm thần đóng vai trò quan trọng trong hoạt động tố tụng

SKĐS – Đây là nhấn mạnh của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại lễ công bố quyết định thành lập 5 Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực, trực thuộc Bộ Y tế ngày 17/6   Việc công bố thành lập 5 trung tâm Pháp y tâm thần khu vực […]

Frontier Theme