Chuyên mục: Hoạt động khoa học

Thêm một Bác sĩ Chuyên khoa II tại Trung tâm PYTT khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

  Sáng nay (12/10/2017), BS Trần Đình Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, đã bảo vệ thành công Luận án Bác sĩ Chuyên khoa cấp II ngành Tâm thần. Buổi bảo vệ Luận án diễn ra tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ […]

Frontier Theme