Chuyên mục: Hoạt động khám chữa bệnh

Cục Quản lý Khám chữa bệnh đến thăm và làm việc tại Trung tâm

CỤC QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM   Ngày 17/3/2017, đại diện Cục Quản lý Khám Chữa bệnh đã có chuyến thăm và làm việc tại Trung tâm Pháp y Tâm thần Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.   Một số hình ảnh: ThS. BS Nguyễn Ngọc […]

Frontier Theme