Chuyên mục: Lịch sử hình thành

Lịch sử pháp y tâm thần – phần 2

THỜI HIỆN ĐẠI Một nhà bình luận truy nguyên thấy nguồn gốc của pháp y hiện đại vào năm 1507 và bộ luật hình sự được viết bởi Giám mục xứ Bamberg, đưa đến yêu cầu phải đưa vào Bộ luật Carolina (Constituto Carolina) của Hoàng đề Charles V “…cần có bằng chứng của người […]

Lịch sử pháp y tâm thần – phần 1

LỊCH SỬ PHÁP Y TÂM THẦN Việc chính thức công nhận pháp y tâm thần là một chuyên khoa sâu trong y học đặt ra những yêu cầu lớn về mặt kiến giải lịch sử. Sự nhìn nhận pháp y tâm thần đơn giản như một đề tài phụ của phần lịch sử lớn hơn […]

Frontier Theme