Chuyên mục: Chức năng – Nhiệm vụ

Lịch sử pháp y tâm thần – phần 2

THỜI HIỆN ĐẠI Một nhà bình luận truy nguyên thấy nguồn gốc của pháp y hiện đại vào năm 1507 và bộ luật hình sự được viết bởi Giám mục xứ Bamberg, đưa đến yêu cầu phải đưa vào Bộ luật Carolina (Constituto Carolina) của Hoàng đề Charles V “…cần có bằng chứng của người […]

Frontier Theme