Video

Video

Sức khỏe tâm thần trong cuộc sống hiện đại

Cùng nghe những chia sẻ thú vị của ThS. BS Nguyễn Ngọc Quang, Giám đốc Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, về các bệnh lý tâm thần trong chương trình Đối thoại mỗi ngày.

Ủng hộ đồng bào vùng bị lũ lụt miền Trung – 10/2016

Tập thể Cán bộ, Viên chức Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ mỗi người 1 ngày lương cho đồng bào miền Trung vùng bị lũ lụt – 10/2016

Frontier Theme