Giới thiệu

Lịch sử hình thành

Lịch sử pháp y tâm thần – phần 2

THỜI HIỆN ĐẠI Một nhà bình luận truy nguyên thấy nguồn gốc của pháp y hiện đại vào năm 1507 ...
Xem Chi Tiết

Lịch sử pháp y tâm thần – phần 1

LỊCH SỬ PHÁP Y TÂM THẦN Việc chính thức công nhận pháp y tâm thần là một chuyên khoa sâu ...
Xem Chi Tiết

Chức năng – Nhiệm vụ

Lịch sử pháp y tâm thần – phần 2

THỜI HIỆN ĐẠI Một nhà bình luận truy nguyên thấy nguồn gốc của pháp y hiện đại vào năm 1507 ...
Xem Chi Tiết

Sơ đồ tổ chức

Không tìm thấy bài viết nào.

Khoa – Phòng

Không tìm thấy bài viết nào.
Frontier Theme