Chuyên mục: Tâm lý học lâm sàng

“Nghiện ăn tóc” là rối loạn tâm thần

Cơ hội được điều trị chứng “nghiện ăn tóc” khỏi hẳn khá cao nếu người bệnh là trẻ em; ngược lại, tiên lượng không khả quan đối với bệnh nhân là người lớn Mới đây, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) đã phẫu thuật thành công cho 4 bệnh nhi có một búi tóc […]

Rối loạn lo âu toàn thể: Những câu hỏi thường gặp

RỐI LOẠN LO ÂU TOÀN THỂ (GENERALIZED ANXIETY DISORDER) Nguồn: Hiệp hội Bác sĩ Gia đình Hoa Kỳ http://familydoctor.org/familydoctor/en/diseases-conditions/generalized-anxiety-disorder.printerview.all.html Người dịch: BS. Võ Hùng Chí Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Thành phố Hồ Chí Minh   TỔNG QUAN LO ÂU LÀ GÌ? Lo âu (anxiety) là từ dùng để mô tả cảm […]

Báo cáo một trường hợp nhân cách bệnh ranh giới

NHÂN CÁCH BỆNH RANH GIỚI: “VỀ CƠ BẢN TÔI KHÔNG THÍCH ỨNG ĐƯỢC…”   Nguồn: Meloy, J. Reid, and Carl B. Gacono. “A Borderline Psychopath:” I was basically maladjusted…”.” Journal of personality assessment 61.2 (1993): 358-373. Người dịch: BS. Võ Hùng Chí Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Thành phố Hồ Chí Minh   Một […]

Báo cáo một trường hợp bệnh Asperger

BỆNH ASPERGER: BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP TRỘM CẮP TÁI DIỄN VÀ HÀNH VI THU THẬP CỦA BỆNH NHÂN TUỔI VỊ THÀNH NIÊN   Nguồn: Chen, P.S., Chen, S.J., Yang, Y.K., Yeh, T.L., Chen, C.C. and Lo, H.Y., 2003. Asperger’s disorder: a case report of repeated stealing and the collecting behaviours of an adolescent patient. Acta Psychiatrica Scandinavica, 107(1), […]

Hội chứng Asperger và hành vi phạm tội

HỘI CHỨNG ASPERGER VÀ HÀNH VI PHẠM TỘI   Nguồn: Dein, Kalpana, and Marc Woodbury-Smith. “Asperger syndrome and criminal behaviour.” Advances in Psychiatric Treatment 16.1 (2010): 37-43. Người dịch: BS. Võ Hùng Chí Hiệu đính: ThS.BS. Nguyễn Ngọc Quang Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Thành phố Hồ Chí Minh   TÓM TẮT Tầm quan […]

Trộm cắp bệnh lý (Kleptomania)

TRỘM CẮP BỆNH LÝ VÀ CÁC YẾU TỐ CÓ KHẢ NĂNG LÀM BỆNH NẶNG HƠN: TỔNG HỢP Y VĂN VÀ BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP Nguồn: Farid Ramzi Talih (2011) “Kleptomania and Potential Exacerbating Factors: A Review and Case Report”. Innovations in Clinical Neuroscience, 8 (10), 35-39. Người dịch: BS. Võ Hùng Chí Hiệu đính: ThS.BS. […]

Trầm cảm: Những câu hỏi thường gặp

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ TRẦM CẢM   Nguồn: Hiệp hội Bác sĩ Gia đình Hoa Kỳ http://familydoctor.org/familydoctor/en/diseases-conditions/depression/complications.printerview.all.html Người dịch: BS. Võ Hùng Chí Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Thành phố Hồ Chí Minh   TỔNG QUAN TRẦM CẢM LÀ GÌ? Khi các bác sĩ nói về trầm cảm (depression), họ […]

Frontier Theme