Thông báo tuyển dụng năm 2018

THÔNG BÁO
Tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018, cụ thể như sau:

           I. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp; có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo đáp ứng vị trí việc làm dự tuyển;

d) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

          * Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

          II. Số lượng và tiêu chuẩn về trình độ của người dự tuyển:

Tổng số 08 chỉ tiêu cần tuyển dụng, trong đó:

  1. Bác sĩ (hạng III) – Mã số: V.08.01.03: 04 chỉ tiêu

– Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa trở lên.

– Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1 tương đương bậc 3 của Khung 6 bậc (trình độ C).

– Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT (trình độ A).

     2. Điều dưỡng (hạng IV) – Mã số: V.08.05.13: 01 chỉ tiêu

– Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp trung cấp điều dưỡng trở lên.

– Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A1 tương đương bậc 1 của Khung 6 bậc (trình độ A).

– Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT (trình độ A).

  1. Kỹ thuật y (hạng III) – Mã số: V.08.07.18: 01 chỉ tiêu

– Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xét nghiệm y học.

– Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A2 tương đương bậc 2 của Khung 6 bậc (trình độ B).

– Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT (trình độ A).

  1. Chuyên viên (hạng III) – Mã số: 01.003: 01 chỉ tiêu

– Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tâm lý học.

– Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A2 tương đương bậc 2 của Khung 6 bậc (trình độ B).

– Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT (trình độ A).

  1. Dược sỹ (hạng III) – Mã số: V.08.08.22: 01 chỉ tiêu

– Trình độ chuyên môn: Dược sĩ đại học.

– Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A2 tương đương bậc 2 của Khung 6 bậc (trình độ B).

– Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT (trình độ A).

     III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ

  1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

– Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV;

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Giấy chứng nhận sức khỏe theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp quận, huyện trở lên cấp trong thời gian 6 tháng;

– Bản sao CCCD hoặc CMND, hộ khẩu (có thị thực);

– 02 phong bì (ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc), 02 ảnh cỡ 4cm x 6cm (nền xanh);

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu vị trí dự tuyển; bản sao chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục công nhận;

* Lưu ý: Thí sinh có bảng điểm A,B,C,D hoặc chấm theo thang điểm khác, đề nghị liên hệ nhà trường xin xác nhận lại bảng điểm theo cách tính điểm được quy đổi theo thang điểm 100 của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP (Điều 12) để phục vụ việc xét tuyển viên chức.

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

  1. Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:

–  Thời hạn nhận hồ sơ: kể từ ngày 25/10/2018 đến hết ngày 21/11/2018.

Người nộp hồ sơ dự tuyển phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính pháp lý của hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng. Không hoàn trả lại hồ sơ dự tuyển viên chức.

–  Địa điểm nộp hồ sơ:  Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực thành phố Hồ Chí Minh, số 152-154 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

–  Số điện thoại liên hệ: 028.3956.1987

    IV. Hình thức, nội dung, thời gian, địa diểm, lệ phí tuyển dụng

  1. Hình thức:  Xét tuyển
  2. Nội dung xét tuyển:

2.1. Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

2.2. Phỏng vấn: Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

  1. Cách tính điểm:

3.1. Điểm học tập: được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

3.2. Điểm tốt nghiệp:  được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển, được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

3.3. Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ: thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

3.4. Điểm xét tuyển được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2 đối với phỏng vấn năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Tài liệu tham khảo kiểm tra, sát hạch gồm: Luật viên chức ngày 15/11/2010; Luật Khám chữa bệnh ngày 23/11/2009; Luật Giám định tư pháp ngày 20/6/2012; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập; 12 điều Y đức; Quy tắc ứng xử; Chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến vị trí cần tuyển.

Thí sinh tham dự xét tuyển tự ôn tập kiến thức và nghiên cứu tài liệu đã được quy định tại thông báo này. Hội đồng không tổ chức hướng dẫn ôn tập và in tài liệu.

3.5. Tổng số điểm tính xét tuyển bao gồm: điểm học tập tính hệ số 1, điểm tốt nghiệp tính hệ số 1, điểm phỏng vấn tính hệ số 2.

      4. Thời gian và địa điểm

Thời gian xét tuyển: ngày 10 tháng 12 năm 2018.

– Địa điểm xét tuyển: Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực thành phố Hồ Chí Minh, số 152-154 Hồng Bàng, Phường 12, quận 5, Tp.Hồ Chí Minh.

      5. Lệ phí xét tuyển

500.000 đồng/thí sinh.

Người dự tuyển muốn biết thêm chi tiết, xin liên hệ Phòng Tổ chức-Hành chính – Quản trị Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại liên hệ: 028.3956.1987.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Updated: 25 Tháng Mười, 2018 — 9:22 sáng

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Frontier Theme